Tinh dầu Hoắc hương - Patchouli Essential Oil

Hotline: 0943 88 10 88

Tin tức

BÀI KHẤN HOÁ VÀNG MÙNG 3 TẾT


Họ và tên:   Email:  
Nội dung:
Mã xác nhận:    
       

Hiện chưa có bài bình luận nào.

Toàn gia quyến chúng con xin rước tiên ông bà, ông vải, nội ngoại gia tiên trở về âm giới, ban phước lưu ân cho con cháu nội ngoại được an khang thịnh vượng


Mua lễ tuỳ tâm

Cơm canh, hoa quả.

Bài khấn:

Con nam mô a di đà phật

Con lạy 9 phương trời, 10 phương Phật, chư phật 10 phương

Con lạy quan thần linh thổ địa số nhà…

Con lạy cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỉ, thúc bá huynh đệ, cô dì tỉ muội họ..

Gia đình con tên là (đọc tên cả nhà)

ở tại địa chỉ….

Thành tâm sửa biện chắp tay kính tổ

Thưa rằng: Năm mới đã sang. Tiết xuân đã vội

Toàn gia quyến chúng con xin rước tiên ông bà, ông vải, nội ngoại gia tiên trở về âm giới, ban phước lưu ân cho con cháu nội ngoại được an khang thịnh vượng, độ cho toàn gia chúng con được mạnh khoẻ, làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, cho chúng con nước chảy một dòng, thuyền xuôi một bến, năm xung tháng hạn được tai qua nạn khỏi, gặp mọi điều lành.

Con xin biếu các cụ cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ ti, thúc bá huynh đệ, cô dì tỉ muội kim ngân tiền vàng.

Con xin lạy quan thần linh thổ địa cho chúng con được như tâm sở nguyện như ý sở cầu.

Con nam mô a di đà phật (3 lần)

Sau đó vái 3 vái

Đọc bài khấn 3 lần từ đầu đến cuối

Gần hết hương, hai tay cầm tiền vàng vái 3 vái khấn

Con xin thiêu hoá kim ngân.

Con nam mô a di đà Phật (3 lần)

Hoá xong vẩy rượu vào tro3:03:15 10/11/2015
ST

Tin cùng chuyên mục: