Tinh dầu Hoắc hương - Patchouli Essential Oil

Hotline: 0943 88 10 88

Tin tức

ĐIỀU TỐI KỊ KHI XÂY MỘ, SỬA SANG LẠI MỘ PHẦN TỔ TIÊN


Họ và tên:   Email:  
Nội dung:
Mã xác nhận:    
       

Hiện chưa có bài bình luận nào.

Xây mộ giả là dối âm, lừa dương, 3 đời sau không làm ăn được. Nếu đã lâp rồi thì phải làm lễ hạ bia.


1)Tuyệt đối không nối mộ

Ví dụ ngôi mộ bị thấp, vẫn tường đấy mà xây cao hơn là tối kị. Nếu xây mộ như vậy con cháu không bao giờ làm ăn thuận.

Nếu muốn mở rộng thì phá hết tường cũ và xây mới lại từ móng.

2) Nếu mộ nhỏ, muốn xay rộng ra và nâng cao thì được, có thể xây vòng ngoài rộng và cao hơn là được.

BÀI KHẤN CHO NGƯỜI TRẦN MÀ LẬP MỘ GIẢ, TRONG MỘ KHÔNG CÓ XƯƠNG CỦA NGƯỜI MẤT

Xây mộ giả là dối âm, lừa dương, 3 đời sau không làm ăn được. Nếu đã lâp rồi thì phải làm lễ hạ bia.

Ra ban thần linh nơi nghĩa trang đặt mộ giả làm lễ lẽ hạ bia sau đó mang thả trôi sông.

Sắm 5 bông cúc vàng, 5 nén hương

Bài khấn

Con nam mô a di đà phật

Con lạy 9 phương trời, 10 phương Phật, chư phật 10 phương

Con lạy quan thần linh thổ địa nghĩa trang…(đầy đủ địa chỉ)

Nay là ngày…

Gia đình con là…..ngụ tại…

Chúng con là người trần mắt thịt, không biết luật âm dương đã lập mộ giả của người…(xưng rõ họ tên). Nay con làm lễ xin quan thần linh khu nghĩa trang sá lầm sá lỗi cho người trần chúng con. Quan mở đường cho chúng con lội, mở lối cho chúng con đi, quan độ cho gia đình con được khoẻ mạnh, bình an, gặp mọi điều lành. Con xin quan cho chúng con được hạ bia của…

Con nam mô a di đà phật (3 lần)

Sau đó vái 3 vái

Đọc bài khấn 3 lần từ đầu đến cuối

Rồi hạ bia mộ

Lễ này chỉ làm vào lễ thanh minh

ĐIỀU ĐẶC BIỆT KHI MUA NHÀ MỞ RỘNG ĐẤT

Không được nối đất, ví dụ nhà mình đang ở, mua nhà bên cạnh rồi phá tường để nối 2 nhà làm một cho rộng ra là tối kỵ. Những nhà làm như vậy làm ăn sẽ không thuận. bởi hai mảnh đắt là 2 ông thần linh thổ địa khác nhau,nối vào một nhà sẽ làm quan thần linh thổ địa phật ý.

Nhưng nếu mua đất rồi phá cả hai đi rồi làm lại nhà mới thì hoàn toàn được.8:22:58 09/11/2015
ST

Tin cùng chuyên mục: