Tinh dầu Hoắc hương - Patchouli Essential Oil

Hotline: 0943 88 10 88

Tin tức

BÀI KHẤN CHO NHỮNG NGƯỜI LÀM NGHỀ SÁT SINH GIA CẦM


Họ và tên:   Email:  
Nội dung:
Mã xác nhận:    
       

Hiện chưa có bài bình luận nào.

Đặt giọt dầu chỉ 500đ hoặc 1000đ đặt hơn sẽ không được chứng lễ, phải dâng bằng 2 tay, vái 3 vái trước khi đặt giọt dầu lên ban.


Ngày 30, đi lễ không mang gì cả, đến chùa nào cũng được, đứng bên trái của mình để lễ.

Bài khấn:

Con nam mô a di đà phật (3 lần)

Con lạy 9 phương trời, 10 phương chu Phật, chư Phật 10 phương

Con lạy Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi cứu khổ cứu nạn

Tên con là…….sinh ngày…..tháng………năm…..

Con làm nghề mưu sinh cuộc sống là nghề giết mổ con…..gà/chó…ở địa chỉ…..

Nay con thành tâm lên cửa Phật ở chùa…..sám hồi Phật tha tội lỗi cho người trần chúng con, phật phù hộ độ trì cho gia đình con được bình an vô sự, trong ấm ngoài êm, an khang thịnh vượng. Phật phù hộ độ trì cho gia đình con được như tâm sở nguyện, như ý sở cầu.

Con nam mô a di đà phật (3 lần)

Vái 3 vái

Đọc bài lễ từ đầu đến cuối 3 lần

Khấn xong đi các cửa vái mỗi cửa 3 vái

Đặt giọt dầu chỉ 500đ hoặc 1000đ đặt hơn sẽ không được chứng lễ, phải dâng bằng 2 tay, vái 3 vái trước khi đặt giọt dầu lên ban.

Phải thắp hương xin phép quan thần linh trước rồi mới được đi.11:03:20 05/11/2015
ST

Tin cùng chuyên mục: