Tinh dầu Hoắc hương - Patchouli Essential Oil

Hotline: 0943 88 10 88

Tin tức

BÀI KHẤN TẠ MỘ


Họ và tên:   Email:  
Nội dung:
Mã xác nhận:    
       

Hiện chưa có bài bình luận nào.

(Cho người mới mất, sau 3 ngày ra nghĩa trang nơi người mới mất, vào ban thần linh để tạ mộ)


Mua lễ

5 bông cúc vàng

5 nén hương

1 ngọn nến

1 tỉ tiên âm (khoảng 50k tiền trần) Để trả tiền đất cho người âm, không trả cũng được nhưng người mới mất sẽ phải tu 10 năm.

Bài khấn

Con nam mô a di đà phật (3 lần)

Con lạy 9 phương trời, 10 phương chu Phật, chư Phật 10 phương

Con lạy quan thần linh khu nghĩa trang….(đầy đủ địa chỉ)

Tên con là….sinh ngày…tháng……năm….

Con có bố đẻ hay ai thì khấn lên mất ngày…tháng…năm …hiện đang an tang tại nghĩa trang này.

Nay công việc của gia đình con đã xong. Con xin tạ ơn quan, nay con xin quan phù hộ độ trì cho gia đình con được điều lành mang đến, điều dữ mang đi. Quan phù hộ độ trì cho gia chung họ … được bình an vô sựu, gặp mọi sự lành, quan cho con cháu họ….như tâm sở nguyện như ý sở cầu. con xin trả tiền đất cho….( người mất) 1 tỉ tiền âm. Quan đọ cho gia đình họ….được mồ yên, mả đẹp như những vong linh khác.

Con nam mô a di đà phật (3 lần)

Vái 3 vái

Đọc bài lễ từ đầu đến cuối 3 lần

Sau đó hoá tiền rồi đi ra mộ đắp thêm đất lên mộ và khấn người đã mất là xong.

Chú ý: Ông dặn mua gì thì chỉ mua những thứ đó, ko được mua hơn hoặc kém, trước khi đi phải thắp hương quan thần linh ở nhà thì lễ đó mới được chứng.

Sau 49 ngày không được đưa lên chùa, vì người mới mất vẫn còn hôi tanh, đưa lên chùa sẽ phải tội.2:59:15 06/11/2015
ST

Tin cùng chuyên mục: