Tinh dầu Hoắc hương - Patchouli Essential Oil

Hotline: 0943 88 10 88

Sản phẩm

Túi massage thảo dược - Herbal Massage Ball
Herbal Massage Ball: Tăng tuần hoàn máu, giảm căng cơ và nhức mỏi

Giá: 75.000 VND

Mua 2 tặng 1
Khuyến mại đặc biệt tri ân khách hàng.

Giá: 69,000 VND

Thác Khói Trầm Hương

Thác khói trầm hương thác đổ bên hồ là một trong những sản phẩm độc lạ, đẹp mắt và mang tính chất trang trí tâm linh cao, trở thành xu thế mới.

Giá: 140,000 VND

Tinh dầu Hoắc hương - Patchouli Essential Oil
Tinh dầu Hoắc hương - Patchouli Essential Oil
Dung tích: 10ml

Giá: 175,000 VND

Đèn Đốt Nến VX - Ceramic Oil Burner VX
Đèn Đốt Nến VX - Ceramic Oil Burner VX

Giá: 40.000 VND

Đèn Đốt Nến VT - Ceramic Oil Burner VT
Đèn Đốt Nến VT - Ceramic Oil Burner VT

Giá: 40,000 VND

Đèn Đốt Nến TDD - Ceramic Oil Burner TDD
Đèn Đốt Nến TDD - Ceramic Oil Burner TDD

Giá: 40,000 VND

Đèn Đốt Nến TD - Ceramic Oil Burner TD
Đèn Đốt Nến TD - Ceramic Oil Burner TD

Giá: 40,000 VND

Đèn Đốt Nến TbL - Ceramic Oil Burner Tbl

Đèn Đốt Nến TbL - Ceramic Oil Burner TbL

Giá: 40,000 VND

Đèn Đốt Nến HV - Ceramic Oil Burner HV
Đèn Đốt Nến HV - Ceramic Oil Burner HV

Giá: 40,000 VND

Đèn Đốt Nến HTR - Ceramic Oil Burner HTR

Đèn Đốt Nến HTR - Ceramic Oil Burner HTR

Giá: 40,000 VND

Đèn Đốt Nến HT - Ceramic Oil Burner HT

Đèn Đốt Nến HT - Ceramic Oil Burner HT

Giá: 40.000 VND

Đèn Đốt Nến HLX - Ceramic Oil Burner HLX

Đèn Đốt Nến HLX - Ceramic Oil Burner HLX

Giá: 50,000 VND

Đèn Đốt Nến CH - Ceramic Oil Burner CH
Đèn Đốt Nến CH - Ceramic Oil Burner CH

Giá: 40,000 VND

Đèn Đốt Nến HD - Ceramic Oil Burner HD
Đèn Đốt Nến HD - Ceramic Oil Burner HD

Giá: 40,000 VND

Đèn Đốt Nến TS - Ceramic Oil Burner TS
Đèn Đốt Nến TRHN - Ceramic Oil Burner TRHN

Giá: 50,000 VND

Dầu Hạt Nho - Grape Seed Oil
Dầu Hạt Nho - Grape Seed Oil

Dung tích: 100ml, 300ml,50a0ml, 1lit

Giá: 110,000 VND

Dầu Ô Liu - Olive Oil
Dung tích: 100ml

Giá: 90,000 VND

Dầu Jojoba
Dầu Jojoba

Dung tích: 10ml, 100ml, 500ml

Giá: 250,000 VND

Dầu trái Mơ - Apricot Oil
Dầu trái Mơ Apricot Oil

Dung tích: 100ml, 300ml

Giá: 90,000 VND

Dầu Dừa Tinh Khiết - Extra virgin Coconut Oil
Dầu Dừa Tinh Khiết - Extra virgin Coconut Oil

Dung Tích: 100ml, 300ml

Giá: 120,000 VND

Dầu Trái Bơ - Avocado Oil

Dầu Trái Bơ - Avocado Oil


Dung tích: 100ml, 300ml, 500ml

Giá: 140,000 VND

Dầu Thầu Dầu - Castor Oil

Dầu Thầu Dầu - Castor Oil


Dung tích: 100ml

Giá: 120,000 VND

Dầu Mù U - Tamanu Oil
Dầu Mù U - Tamanu Oil

Dung tích: 100ml, 300ml

Giá: 90,000 VND

Dầu Hướng Dương - Sun Flower Oil
Dầu Hướng Dương - Sun Flower Oil

Dung tích: 100ml, 300ml, 500ml

Giá: 80,000 VND

Dầu Mầm Lúa Mạch - Wheat Germ Oil
Dầu Mầm Lúa Mạch -  Wheat Germ Oil

Dung tích: 100ml, 300ml, 500ml

Giá: 120,000 VND

DẦU HẠT LANH - LINSEED OIL
Dầu Hạt Lanh - Linseed Oil

Dung tích: 100ml, 300ml, 500ml

Giá: 185,000 VND

Dầu Hạnh Nhân - Sweet Almond Oil
Dầu Hạnh  Nhân - Sweet Almond Oil

Dung tích: 100ml, 300ml, 500ml,1lit

Giá: 100,000 VND

Dầu Cám Gạo - Rice Bran Oil

Dầu Cám Gạo - Rice Bran Oil

Dung tích: 100ml, 300ml, 1lit

Giá: 90,000 VND

Tinh dầu Tiêu đen – Black pepper Pure Essential Oil

Tinh dầu Tiêu đen – Black pepper Pure Essential Oil

Dung tích: 10ml, 100ml..

Giá: 241,000 VND